RRETH NESH

Shkoder.net… është bërë e mundur falë një pune vullnetare disa vjeçare, dhe falenderojmë të gjithë ata që na kanë ndihmuar. Tani merremi më shumë me mbajtjen aktuale të suplementit Fjala e Lirë… Na vizitoni atje!

shqip

Të drejtat

e Uebfaqes Shkoder.net…

  • Ideja dhe qëllimi

Ideja ka qenë që në fillim: krijimi i një faqeje standarte për Shkodrën – për këtë qytet të lashtë në veri-perëndim të Shqipërisë. Në bashkëpunim me mësuesin e anglishtes së shkollës së mesme, Sokol Rama, që banon në New York, kemi bërë të mundur këtë uebfaqe në vitin 1998. Një ndihmë e madhe ka ardhur më pas nga Kolec Traboini, shkrimtar dhe gazetar shkodran nga Bostoni, dhe pastaj nga Klajd Kapinova, shkrimtar dhe gazetar shkodran nga Nju Jorku. Uebfaqja është krijuar si një dritare për Shkodrën, për të gjithë shkodranët dhe shqiptarët kudo që ndodhen, por ka edhe informacione të mjaftueshme për të huajt, që janë të interesuar të njohin Shkodrën. Uebfaqja ka ardhur duke u pasuruar dhe ndryshuar me kohën…

  • Uebdizajni dhe të drejtat e autorit

Dizajni i uebfaqes është bërë nga Arben Çokaj dhe uebfaqja mirëmbahet prej tij. © Copyrights, ose të drejtat e autorit për të gjithë uebfaqen i përkasin Arben Çokaj, kur nuk specifikohet emër tjetër. Kopjimi dhe përdorimi i materialeve nga uebfaqja Shkoder.net…, lejohet vetëm për qëllime jo-përfituese. Jeni të lutur të na kontaktoni, kur doni të huazoni materiale nga uebfaqja jonë. Materialet e paraqitura në uebfaqe, merren nga bashkëpunëtorët dhe kontribuesit tanë, dhe një pjesë e tyre mblidhen nga burime të ndryshme. Uebfaqja nuk ka karakter përfitimi, prandaj nuk mbajmë përgjegjësi për materialet.

  • Lidhjet e jashtme

Ekzistojnë lidhje të ndryshme të jashtme, që prezantohen në uebfaqe, për të cilat nuk mbajmë përgjegjësi, nëse ato nuk funksionojnë si duhet, pasi janë uebfaqe që nuk kontrollohen nga ne.

  • Gjuhët e përdorura

Gjuhët jepen lart, në krye. Mund të klikoni mbi gjuhën [ Shqip ose English, dhe për faqet kryesore të tyre në Dansk, Deutsch ose Italiano ], që është më e njohur për ju. Në menynë e gjuhës respektive do të keni mundësi të klikoni për temat kryesore të uebfaqes, të paraqitura aty. Ka lidhje dhe tema të ndryshme në këtë faqe, të cilat ju drejtojnë për tek informacioni i dëshiruar. Ju urojmë vizitë të këndshme! Në krye, në të djathtë të shumicës së faqeve, kemi shtuar një funksion përkthimi nga Google.Translate.

/ Arben Çokaj

english

Copyrights

of the Website Shkoder.net…

  • The idea and the purpose

The idea was to make a comprehensive Web Site about Shkodra – this ancient town in North-West Albania. In cooperation with my English teacher from the high school, Sokol Rama, who lives in New York, we have done this possible. Sokol Rama has gathered some important information in the beginning and later has supported this webpage with meaningful ideas. A great help has come also from Kolec Traboini, writer and publisher from Boston, and also by Klajd Kapinova, writer and journalist from New York, and other contributors, too. This web site is primarily created for Shkodrans and Albanians around the world, but it can also be used as a source of information for foreigners, too, which are interested in knowing Shkodra and more.

  • Web-design and Copyrights

The WebDesign of Shkoder.net… is completely done by Arben Çokaj. © Copyrights belongs also to Arben Çokaj alone. Copy, Download and the use of the materials from Shkoder.net…, are only permitted for non-profit purposes, where the source is mentioned. Please contact us for the permission. We appreciate the help of other co-workers and contributors of this web site, too. The web site Shkoder.net is a non-profit internet source of information, therefore we do not hold financial responsibility for the context given into this page. We generally refer to the source of information presented in our web site.

  • External Links

There are different external links presented into this page, but we are not responsible if they continue to function as it should, or about the context of those pages, which are not under our control.

  • Languages

There are used two main languages on the top of the web site. You have the possibility to chose the language you’d like: Shqip or English (The first pages are available also in: Dansk, Deutsch and Italiano). By clicking into the specific language link, you get the webpage in the language that you are more familiar with, and by clicking on the menu items, you have also the possibility to surf into this page. On the top of some pages, on the right side, we have often added a translation function from Google.Translate.

/ Arben Çokaj