Emblema zyrtare e Shkodrës

0
1857

Logo e Shkodrës Kjo emblemë e zmadhuar i përket fisit të Balshajve, dhe tani është emblema zyrtare e qytetit të Shkodrës. Për arsye të regjimit komunist në Shqipëri, qytetet dhe rajonet e vendit nuk lejoheshin të kishin shenjat e tyre dalluese. Pas rënies së komunizmit në Shqipëri më 1990, autoritetet lokale dhe qëndrore filluan përsëri të përdornin shenjat e tyre dalluese.

The Official Emblem of Shkodra
This enlarged emblem belongs to the Balshaj tribe, and it is now the official emblem for the city of Shkodra. Because of the communist regime in Albania, there was no permission for the towns and regions in the country to use distinctive signs. But after the fall of communism in Albania in 1990, the authorities in the municipal and central government, began to use again their distinctive signs.

Emblema zyrtare e Shkodrës

NUK KA KOMENTE

SHKRUAJ NJË KOMENT